Till innehåll på sidan

Befolkning

Senast uppdaterad: 2022-04-27

Här har vi samlat statistik om befolkningen med fokus på integration. Bland annat finns statistik om befolkningens födelseland, ålder, kön och medborgarskapsland. Här finns också statistik över hur befolkningen flyttar, både inom Sverige (inrikes flyttningar) och över landsgränsen (utrikes flyttningar).

Utrikes födda 

Adopterade

Utländska medborgare

Flyttningar – inrikes och utrikes

Medborgarskapsbyte

Asylsökande

Utländsk/svensk bakgrund

Hushåll

Cirkulär migration

All SCB:s befolkningsstatistik

Hushållens boende och integration