Till innehåll på sidan

Befolkning

Senast uppdaterad: 2022-04-27

Här har vi samlat statistik om befolkningen med fokus på integration. Bland annat finns statistik om befolkningens födelseland, ålder, kön och medborgarskapsland och hushållens boende.

Befolkningsstatistik

Befolkningsstatistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in- och utflyttade. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

SCB:s befolkningsstatistik

Utrikes födda 

Adopterade

Utländska medborgare

Flyttningar – inrikes och utrikes

Medborgarskapsbyte

Asylsökande

Utländsk/svensk bakgrund

Hushåll

Cirkulär migration

Hushållens boende

Statistiken om hushållens boende är en årlig undersökning som omfattar Sveriges folkbokförda befolkning. Statistiken ger information om till exempel boendeform och utrymmesstandard för hushåll och individer.