Till innehåll på sidan

Demokrati

Senast uppdaterad: 2022-04-27

Här har vi samlat statistik som beskriver det svenska demokratiska systemet med fokus på integration. Här finns statistik om hur många av de nominerade, valda och icke valda i de svenska valen som var inrikes respektive utrikes födda, och hur många svenska respektive utländska medborgare som röstade i de olika valen.

I Sverige styr befolkningen genom systemet representativ demokrati. Det innebär att makten i kommuner, län och nationellt fördelas utifrån resultaten i allmänna och fria val. I valen väljs representanter till olika parlamentariska församlingar, till exempel kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Vi väljer även de svenska representanterna till Europaparlamentet. 

Allmänna val, nominerade och valda

SCB:s undersökning Allmänna val, nominerade och valda

Riksdagsval

Landstingsfullmäktigval

Kommunfullmäktigval

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

SCB:s undersökning om Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

Riksdagsval

Landstingsfullmäktigval

Kommunfullmäktigval

Allmänna val, valresultat

SCB:s undersökning Allmänna val, valresultat

Riksdagsval

Regionfullmäktigval

Kommunfullmäktigval

Europaparlamentsval, nominerade och valda

SCB:s undersökning Europaparlamentsval, nominerade och valda

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen

SCB:s undersökning Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen

Europaparlamentsval, valresultat

SCB:s undersökning Europaparlamentsval, valresultat

Röstberättigade 

Partisympatiundersökningen (PSU)

SCB:s undersökning Partisympatiundersökningen (PSU)

Partisympati (bästa parti) i befolkningsgrupper

EU-sympati i befolkningsgrupper

Euro-sympati i befolkningsgrupper (maj-04-)

Med/utan partisympati (bästa parti) i befolkningsgrupper t.o.m. nov 2010

Oviktade tabeller över partisympati t.o.m. nov 2010

Oviktade tabeller över EU-sympati t.o.m. nov 2010

Oviktade tabeller över Euro-sympati t.o.m. nov 2010

Undersökning av förtroendevalda i kommuner och regioner

SCB:s Undersökning av förtroendevalda i kommuner och regioner

Kommuner

Regioner