Till innehåll på sidan

Statistiknyheter

Senast uppdaterad: 2022-04-27

Här listas statistiknyheter från de senaste åren.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Hur ska man rapportera när elev läst alternativ till moderna språk inom ramen för språkval eller inom ramen för elevens val?

Betyg i alternativt ämne, tex. svenska, svenska som andra språk , engelska eller teckenspråk, som elev läst inom ramen för språkval eller inom ramen för elevens val ska inte rapporteras. Istället ska kod 2 anges, dvs. Ej betygssatt i ej obl. ämne. Språkkod ska inte anges utan lämna fält blankt.