Till innehåll på sidan

Levnadsförhållanden

Senast uppdaterad: 2022-04-27

Här har vi samlat statistik som beskriver människors levnadsförhållanden med fokus på integration. Du hittar bland annat statistik om hälsa, fritid, familjeförhållanden och sociala relationer.

Barn – och familjestatistik

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

SCB:s undersökning Barn- och familjestatistik

Svensk och utländsk bakgrund

Familjetyp

Syskon

Separationer mellan föräldrar

Boende

Barnfamiljers ekonomi

Föräldrars sysselsättning

Undersökningen av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)

Statistiken visar hur barn i åldern 12–18 år har det (10–18 år före 2015). Barnen frågas bland annat om situationen i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, till exempel föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

SCB:s undersökningar av barns levnadsförhållanden 

Barn 12-18 år, fr.o.m 2014 

Barn 10-18 år, 2008-2014

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Statistik om personer med funktionsnedsättning