Till innehåll på sidan

Arbetsmarknad

Senast uppdaterad: 2022-04-27

Här har vi samlat statistik som beskriver arbetsmarknaden med fokus på integration. Integrationen på arbetsmarknaden kan beskrivas med hjälp av till exempel den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och Yrkesstatistik.

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

RAMS tas fram en gång per år och ger bland annat information om befolkningens sysselsättning, pendling och branschtillhörighet. RAMS visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är detaljerad och visar bland annat på skillnader mellan olika delar av landet, skillnader mellan kvinnor och män, och mellan utrikes och inrikes födda.

 SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Statistik i Statistikdatabasen om antal förvärvsarbetande

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

AKU genomförs varje månad. Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat hur många som är sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. I AKU finns det officiella arbetslöshetstalet. Statistiken från AKU används bland annat som underlag för arbetsmarknadspolitiska program och för att följa upp arbetsmarknadsinsatser. Statistiken i AKU bygger på den internationella definitionen av arbetslösa.

SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU)

Statistik i Statistikdatabasen om arbetsmarknaden

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Statistiken publiceras en gång per år. Statistiken visar hur många som arbetar inom olika yrken. Anställda redovisas i åldern 16-64 år och egenföretagare i åldern 16 år och äldre. Statistiken visar hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut. 2014 infördes en ny yrkesindelning, SSYK 2012. Den ersätter den tidigare versionen, SSYK 96.

SCB:s yrkesregister med yrkesstatistik

Yrkesstatistik

Anställda 16-64 år i riket efter yrke (3-siffrig SSYK 2012), födelseregion och kön. År 2014 –

Anställda 16-64 år i riket efter yrke (3-siffrig SSYK 96), födelseregion och kön. År 2001 - 2013

• Anställda 16-64 år i riket efter yrke (4-siffrig SSYK 2012), födelseregion och kön. År 2014 –

Anställda 16-64 år i riket efter yrke (4-siffrig SSYK 96), födelseregion och kön. År 2005 – 2013

Egna företagare i riket (dagbef) efter yrke (4-siffrig SSYK 2012), födelseland och kön. År 2014 -

Egna företagare i riket (dagbef) efter yrke (4-siffrig SSYK 96), födelseland och kön. År 2010 - 2013