Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen Företagens ekonomi beskriver den ekonomiska utvecklingen för svenska företag per bransch och region. Resultatet används även för att beräkna företagens bidrag till BNP (bruttonationalprodukten).

Företagens ekonomi omfattar alla icke-finansiella företag. Undersökningen är årlig och baseras på deklarations- och bokslutsuppgifter.

Instruktioner

För att underlätta ditt uppgiftslämnande finns här en instruktion till hur du fyller i webblanketten. Läs igenom denna innan du börjar, det underlättar ditt arbete.

Instruktioner (pdf)

Information om undersökningen (pdf)

I samarbete med Skatteverket förtrycks vissa uppgifter i blanketten. Uppgifterna är hämtade från företagets deklaration. I blanketten ska du specificera de uppgifterna.

Uppgifterna ska avse den räkenskapsperiod som avslutades under 2021.

Tidsplan

Under vecka 36 skickar vi ut inloggningsuppgifter till alla utvalda företag per post.

Sista svarsdatum är 30 september 2022.

Vanliga frågor

Vilken redovisningsperiod ska vi använda?

Om er redovisning följer kalenderåret ska uppgifterna avse räkenskapsåret 2021. Om ni har brutet räkenskapsår, ska uppgifterna avse det räkenskapsår som avslutades under 2021 (2020/2021).

Var kommer de förtryckta uppgifterna ifrån?

Vi förtrycker en del uppgifter i blanketten som hämtats från er skattedeklaration. Ifall ni lämnat uppgifter till Företagens ekonomi förra året förtrycks även en del av dessa. Om de är felaktiga ber vi er justera uppgifterna till de korrekta.

Går det bra med uppskattade värden?

Vi är medvetna om att det i blanketten finns många rader att välja mellan och att det ibland kan vara svårt att fördela intäkterna och kostnaderna. Uppgifterna kan i dessa fall uppskattas.

Om vårt företag är nedlagt, hur gör vi då?

Försök fylla i blanketten utifrån de uppgifter ni har tillgång till, och skriv en kommentar om när företaget blev nedlagt. Ni är även välkomna att kontakta oss per telefon eller e-post.

Hur vet vi att uppgifterna kommit fram?

När ni skickat uppgifterna via webblanketten får ni en bekräftelse att uppgifterna är inskickade. Får ni denna kan ni vara säkra på att uppgifterna kommit fram.

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni behöver anstånd för att skicka in uppgifterna kontakta oss via telefon eller e-post. Glöm inte att ange organisationsnummer.

Kan vi fylla i en pappersblankett istället?

Vi skickar inte längre ut några pappersblanketter, kontakta oss om ni har behov av en sådan.

Vad gör vi om vi behöver en engelsk blankett?

Om ni vill ha en blankett på engelska kan ni välja engelsk blankett när ni har loggat in.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Preliminära resultat publiceras under hösten året efter undersökningsåret och slutresultatet några månader senare. Publicering sker på webbplatsen under ämnesområdet Näringsverksamhet.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2022:13). Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

E-post
fek@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fek