Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi

Nästa publicering: 2018-05-09

Statistiken innehåller företagsekonomiska uppgifter såsom antal företag och antal anställda, nettoomsättning, produktions- och förädlingsvärde, tillgångar, brutto- och nettoinvesteringar, intäkts- och kostnadsuppgifter och rörelseresultat.

Statistiknyheter

Företagens ekonomi 2016 (preliminära uppgifter)

2017-12-13

Företag inom byggrelaterade branscher ökade sin omsättning rejält under 2016 till följ av en ökad efterfrågan vilket bland annat belyses av att påbörjade lägenheter ökade med 26 procent jämfört med föregående år.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Företagens ekonomi 2015 SM 2017-05-11
Företagens ekonomi 2014 SM 2016-05-12
Företagens ekonomi 2012 SM 2014-05-07
Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Rapport 2013-09-27
Företagens ekonomi 2011 SM 2013-05-06
Företagens ekonomi 2010 SM 2012-05-09
Företagens ekonomi 2009 SM 2011-05-19
De små och medelstora företagens ekonomi SM 2010-09-30
Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 SM 2010-09-15
Företagens ekonomi 2008 SM 2010-06-03
Energi- och vattenförsörjning enl. Företagens ekonomi 2007 SM 2009-08-28
Tjänstesektorn enligt Företagens ekonomi 2007 SM 2009-08-28
Detaljhandeln 2007 SM 2009-06-16
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods enligt Företagens ekonomi 2007 SM 2009-06-02
Företagens ekonomi 2007. Korrigerad version 2010-04-12 SM 2009-06-02
Nationella och regionala siffror för näringslivet – enligt Företagens ekonomi 2007 SM 2009-06-02
Tjänstesektorn enligt Företagens ekonomi 2006 SM 2008-09-01
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods enligt Företagens ekonomi 2006 SM 2008-06-16
International sourcing. Moving business functions abroad Rapport 2008-06-10
Företagens ekonomi 2006 SM 2008-06-02
Nationella och regionala siffror för näringslivet – enligt Företagens ekonomi 2006 SM 2008-06-02
Vad utmärker en framgångsrik entreprenör? Rapport 2008-04-18
Tjänstesektorn enligt Företagens ekonomi 2005 SM 2007-08-31
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods enligt Företagens ekonomi 2005 SM 2007-06-28
Nationella och regionala siffror för näringslivet – enligt Företagens ekonomi 2005 SM 2007-06-28
Företagens ekonomi 2005 SM 2007-06-19
Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Rapport 2006-12-21
Nationella och regionala siffror för näringslivet – enligt Företagens ekonomi 2004 SM 2006-07-07
Tjänstesektorn enligt Företagens ekonomi 2004 SM 2006-07-06
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods enligt Företagens ekonomi 2004 SM 2006-06-30
Business Services enligt Företagens ekonomi 2004 SM 2006-06-30
Sjöfartsföretag 2004 Rapport 2006-06-21
Företagens ekonomi 2004 SM 2006-06-20
Svensk industri – enligt Företagens ekonomi 2003 SM 2005-07-21
Företagstjänster 2003 SM 2005-07-07
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods. Ekonomiska data 2003 SM 2005-07-07
Partihandel 2003 SM 2005-07-07
Sjöfartsföretagen 2003 Rapport 2005-07-01
Företagens ekonomi för industri-, bygg- och tjänsteföretag 2003 SM 2005-06-30
Företagens inköp av tjänster 2003 Rapport 2005-05-02
Industrins varuproduktion 2003 SM 2005-01-31
Svensk industri. Enligt företagsstatistik 2002 SM 2004-07-15
Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänsteföretag 2002 SM 2004-06-21
Svensk industri. Enligt företagsstatistik 2001 SM 2003-11-14
Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänsteföretag 2001 SM 2003-06-23
Svensk industri. Enligt företagsstatistik 1999 och 2000 SM 2002-11-25
El-, gas-, värme- och vattenverk. Enligt Företagsstatistik 1999 och 2000. SM 2002-11-25
Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänsteföretag 2000 SM 2002-06-28
Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänsteföretag 1999. Ekonomisk redogörelse för företagen. SM 2001-08-03
Ekonomisk redogörelse för företagen 1998. Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektor SM 2000-10-27

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0109