Till innehåll på sidan

Varukoder (KN) för uppgiftslämnande till Intrastat

Statistisk varukod ska användas för uppgiftslämnande till Intrastat. Du använder dig av den Kombinerade nomenklaturen (KN).

Kontakta oss

Intrastats helpdesk

Vi hjälper dig med enskilda KN-koder. Uppge organisationsnummer och utförlig information om varan.
E-post
intrastat@scb.se