Till innehåll på sidan

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med undersökningen är att belysa tillförsel och leveranser av flytande biobränsle, petroleumprodukter med ursprung i råolja samt kol och koks. Undersökningen är en totalundersökning och avser alla företag som hanterar 500 ton eller mer per år gällande import, export, produktion eller leveranser av de i undersökningen undersökta bränslena. 

När SCB har samlat in svaren sammanställs de till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används främst av Energimyndigheten, näringsdepartementet, SCB, branschorganisationer, företag, Eurostat, OECD/IEA och FN/ECE. 

Statistiken används som underlag till samhällets beredskapsplanering och analyser av samhällets energisituation. Uppgifterna har även stor betydelse för uppföljning av energipolitikens åtgärder.

Instruktioner

Instruktioner om hur ni fyller i blanketten finns på webbsidan när ni loggat in med era inloggningsuppgifter, på sidan som kommer efter era kontaktuppgifter. Instruktionerna finns där tillgängliga via länken; Instruktioner Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik.

Tidsplan

Mätmånader 2023 Sista svarsdatum
Januari 20 februari
Februari 20 mars
Mars 20 april
April 20 maj
Maj 20 juni
Juni 20 juli
Juli 20 augusti
Augusti 20 september
September 20 oktober
Oktober 20 november
November 20 december
December 20 januari

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras månadsvis på SCB:s webbplats omkring den 17:e.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken, förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2020:7) (pdf)

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.

Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i denna undersökning. SCB är personuppgiftsbiträde.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar era personuppgifter hittar ni under personuppgifter.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mabra