Till innehåll på sidan

SCB:s verksamhet

SCB ansvarar för att utveckla, framställa och sprida officiell statistik och annan statlig statistik samt för att samordna systemet för den officiella statistiken. Det övergripande målet med vår verksamhet är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

stadsbild

SCB:s verksamhetsidé innebär att vi strävar mot att vara i världsklass på att samla in och förädla data till statistisk information för kunder och användare. Det gör vi med hjälp av hög metodkompetens, brett ämneskunnande, modern teknik och på ett kostnadseffektivt sätt.

Statistiken är opartisk, relevant och av god kvalitet samt är baserad på vetenskapliga grunder. Vi underlättar uppgiftslämnandet och skyddar insamlade grunddata. I samverkan med andra utvecklar vi de gemensamma statistiksystemen, både nationellt och internationellt. SCB är en attraktiv arbetsplats och personalen trivs med och på sitt arbete.

SCB:s strategi 

Vi ger samhället användbar statistik att lita på. Så lyder vår vision som är en del av SCB:s strategi. 

Strategin styr inriktningen för verksamheten på lite längre sikt och ger stöd när vi behöver prioritera. Strategin är SCB:s sätt att tala om för medarbetare, användare och uppdragsgivare hur vi omsätter krav och förändrade förutsättningar i omvärlden inom vår verksamhet. 

Vi behöver vara relevanta och erbjuda användbar statistik inom de ekonomiska ramar vi har. Det innebär att vi måste ha god koll på användarbehov, vilka nya datakällor som finns och ha metoder för att förändra hur vi producerar statistik.

Strategi (pdf)