Till innehåll på sidan

SCB:s branschnyckeltal

Behöver du i din yrkesutövning ibland snabbt bedöma ett företags styrke- och svaghetsfaktorer? Då är SCB:s branschnyckeltal ett användbart verktyg.

SCB:s branschnyckeltal ger dig möjlighet att på ett snabbt och enkelt sätt jämföra ett företags starka och svaga sidor jämfört med aktuell jämförelsegrupp.

Vi beräknar 46 olika nyckeltal för cirka 800 branscher som presenteras i form av median och kvartilvärden. Jämförelse sker på branschnivå och antal anställda.

Branschnyckeltalen omfattar samtliga aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedrivit verksamhet under referensåret exklusive finansiella företag såsom banker, investment- och försäkringsbolag. För att ett företag ska ingå i beräkningarna krävs en omsättning på minst 10 000 kronor. En mer ingående beskrivning av statistikens framtagande finns under rubriken "Dokumentation".

Är du intresserad av annan gruppering eller andra specialbearbetningar än de som presenteras i excelfilerna går det att beställa mot en avgift.

Se SNI-Sök för information om vad som ingår i de olika branscherna.

Till SNI-Sök

Statistikdatabasen

SCB:s Branschnyckeltal finns tillgängliga i Statistikdatabasen. Förutom den aktuella tabellen med branscher enligt SNI 2007 finns också två tabeller med historiska data enligt SNI 92 och SNI 2002. 

Nu finns också regionala Branschnyckeltal på kommun och län i Statistikdatabasen. Både aktuell data enligt SNI 2007 och historiska data enligt SNI 2002.

Statistikdatabasen

Det går att pivotera tabellen för att presentera den på olika sätt. Välj ”pivotera manuellt” och använd följande inställningar för att få samma upplägg som i excelfilerna.

Excelfiler

Excelfilerna nedan innehåller branschnyckeltal för årgångarna 2010–2021. För att filerna ska fungera måste makron aktiveras. Mer information finns i excelfilens första flik.

2010 (xlsm)

2011 (xlsm)

2012 (xlsm)

2013 (xlsm)

2014 (xlsm)

2015 (xlsm)

2016 (xlsm)

2016 (xlsm)

2017 (xlsm)

2018 (xlsm)

2019 (xlsm)

2020 (xlsm) 

2021 (xlsm)

Dokumentation

Nedan kan beskrivningar av tolkning, definitioner samt framtagning och historik laddas ner.

Nyckeltalshandboken (pdf)

Nyckeltalsdefinitioner (pdf)

Beskrivning av Statistiken (pdf)

Nästa publicering

Nästa årgång kommer att laddas upp i november 2023.

Kontakta oss

SCB:s branschnyckeltal

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Marcus Lundgren

Telefon
010-479 69 18