Till innehåll på sidan

Öppna geodata

SCB:s öppna geodata finns på Geodataportalen som förvaltas av Lantmäteriet. Här kan användare hitta söktjänster, visningstjänster samt nedladdningsalternativ. 

SCB:s öppna geodata kan delas in i tre typer. Den första är data som SCB ansvarar för enligt förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770). Det avser öppna geodata gällande statistik på rutor anpassade till det europeiska referenssystemet ETRS89, förskolor samt myndighets- och kommunkontor som tillgängliggörs som en del av EU-direktivet Inspire. Här kan du läsa mer om direktivet

Harmoniserad data som följer Inspire-direktivet finns att hämta via nedladdningstjänster på Geodataportalen. Direktivets krav gör att innehåll och tillgängliga format kan skilja sig från övriga öppna geodata. SCB har därför beslutat att tillgängliggöra Inspire-data i ytterligare format med enklare variabeluppsättning på hemsidan. 

Den andra typen är SCB:s avgränsningar av koncentrerad bebyggelse och den tredje är de rikstäckande indelningarna DeSO och RegSO. 

Data som SCB ansvarar för enligt SFS 2010:1770

Statistik på rutor

Förskolor

Myndighets- och kommunkontor

SCB:s avgränsningar av koncentrerad bebyggelse

Tätorter

Småorter

Fritidshusområden

Arbetsplatsområden utanför tätort

Handelsområden

Verksamhetsområden

SCB:s rikstäckande indelningar 

DeSO – Demografiska statistikområden

RegSO – Regionala statistikområden

Kontakt

Kontakta oss

Öppna geodata med befolkning, rutor och verksamheter:
E-post
uppdrag@scb.se

Öppna geodata med gränser för koncentrerad bebyggelse:
E-post
mark.vatten.gis@scb.se