Till innehåll på sidan

SCB:s öppna geodata

Det finns två typer av öppna geodata. Dels data som SCB ansvarar för enligt Förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770), dels SCB:s avgränsningar av koncentrerad bebyggelse. Här listas statistikområden som ingår under respektive typ.

Data som SCB ansvarar för enligt SFS 2010:1770

Statistik på rutor

Förskolor

Myndighets- och kommunkontor

Handelsområden

SCB:s avgränsningar av koncentrerad bebyggelse

Tätorter

Småorter

Fritidshusområden

Arbetsplatsområden utanför tätort

DeSO

DeSO – Demografiska statistikområden

Kontakt

Kontakta oss

Öppna geodata med befolkning, rutor och verksamheter:
E-post
regionalt@scb.se

Öppna geodata med gränser för koncentrerad bebyggelse:
E-post
mark.vatten.gis@scb.se