Till innehåll på sidan

Organisation

För att möta SCB:s uppdrag som statistikproducent är verksamheten organiserad dels kring insamling av uppgifter och dels kring framställningen av statistik. Myndigheten består också av stödfunktioner till statistikproduktionen, till exempel verksamhetsprocesser, utveckling, IT och kommunikation.

Myndigheten är organiserad i

 • en insamlingsavdelning
 • fyra ämnesavdelningar
 • en avdelning för process- och metodutveckling
 • en kommunikationsavdelning
 • en IT-avdelning.

Därutöver finns det en HR-avdelning och en administrativ avdelning. Det finns också en central stab som stödjer myndighetens ledning och som möter SCB:s uppgifter och krav som statlig förvaltningsmyndighet och arbetsgivare.

Organisationsschema (pdf)

SCB:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till generaldirektören och består av myndighets­ledningen (generaldirektören och biträdande generaldirektören), samt avdelningscheferna.

Medlemmarna i ledningsgruppen ska utifrån kunskap om det egna ansvarsområdet och med SCB:s bästa framför ögonen bistå generaldirektören i ledningen av myndigheten. De ska dessutom föra ut myndighetsledningens intentioner i myndigheten. SCB:s ledningsgrupp består av följande personer:

 • Joakim Stymne, generaldirektör
 • Helen Stoye, biträdande generaldirektör
 • Helen Stoye, vik. avdelningschef administrativ avdelning
 • Maria Svedberg, avdelningschef HR
 • Anna Elvkull, avdelningschef datainsamling
 • Magnus Sjöström, avdelningschef befolkning och välfärd
 • Mikael Schöllin, avdelningschef regioner och miljö
 • Elisabeth Hopkins, avdelningschef nationalräkenskaper
 • Peter Nilsson, vikarierande avdelningschef ekonomisk statistik
 • Marie Haldorson, avdelningschef för ledningsstaben
 • Folke Carlsson, avdelningschef process- och metodutveckling
 • Cecilia Hertzman, tillförordnad avdelningschef IT
 • Thomas Johansson, avdelningschef kommunikation