Till innehåll på sidan

Organisation

För att möta SCB:s uppdrag som statistikproducent är verksamheten organiserad dels kring insamling av data, dels kring framställning av statistik och analys.

SCB:s består utöver en myndighetsledning, det vill säga generaldirektören och biträdande generaldirektören, av ett antal avdelningar, stödenheter och specialfunktioner.

Avdelningarna är

 • data
 • ekonomisk statistik och analys
 • IT
 • social statistik och analys.

Stödenheternas och specialfunktionernas uppdrag omfattar hela SCB. SCB har följande specialfunktioner som är placerade direkt under myndighetsledningen:

 • dataskydd
 • HR (stödenhet)
 • internrevision
 • kommunikation (stödenhet)
 • metod- och arkitekturstyrning (stödenhet)
 • stab (stödenhet)
 • säkerhet
 • verksamhetsstyrning och stöd (stödenhet).

Organisationsschema (pdf)

SCB:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till generaldirektören och består av myndighets­ledningen samt avdelningscheferna och cheferna för stödenheterna.

Medlemmarna i ledningsgruppen ska utifrån kunskap om det egna ansvarsområdet och med SCB:s bästa för ögonen bistå generaldirektören i ledningen av myndigheten. De ska dessutom föra ut myndighetsledningens intentioner i myndigheten. SCB:s ledningsgrupp består av följande personer:

 • Joakim Stymne, generaldirektör
 • Marie Haldorson, biträdande generaldirektör
 • Anna Elvkull, avdelningschef för data
 • Cecilia Hertzman, avdelningschef för IT
 • Elisabeth Hopkins, avdelningschef för ekonomisk statistik och analys
 • Magnus Sjöström, avdelningschef för social statistik och analys
 • Maria Svedberg, enhetschef för HR
 • Kim Bergenarp, vikarierande enhetschef för verksamhetsstyrning och stöd
 • Mikael Schöllin, enhetschef för stab, enhetschef för kommunikation.