Till innehåll på sidan
Logo Logo

Anmälan till SCB om uppdelning av produkt

Senast uppdaterad: 2020-11-23

Behandling av personuppgifter

Steg 1. Befintlig produkt

Produkter efter uppdelning: Produkt 1

Ange produktens periodicitet-/er. Periodiciteten avser statistikens referenstid. Om en produkt har flera periodiciteter anges samtliga.

År (varje år)
År (vartannat år)
År (var 3:e år)
År (var 4:e år)
År (var 5:e år)
År (intermittent)
Brutet år (regelbundet)
Brutet år (vartannat år)
Brutet år (intermittent)
Läsår (varje läsår)
Läsår (varannat läsår)
Läsår (intermittent)
Termin (varje termin)
Termin (intermittent)
Halvår (varje halvår)
Halvår (1 gång/år)
Halvår (intermittent)
Kvartal (varje kvartal)
Kvartal (intermittent)
Månad (varje månad)
Månad (4 ggr/år)
Månad (2 ggr/år)
Månad (intermittent)
Intervall (regelbundet)
Intervall (intermittent)

Individbaserad* (info)
EU-reglering*
Uppgiftsskyldighet*

Produkter efter uppdelning: Produkt 2

EU-reglering*
Individbaserad* (info)
Uppgiftsskyldighet*