Till innehåll på sidan

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar hur barn i åldern 12–18 år har det (10–18 år före 2015). Vi frågar barnen bland annat om situationen i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, till exempel föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

Statistiknyheter

Många barn trivs i skolan

2020-05-20

Sex av tio barn i åldern 12 till 18 år trivs mycket bra i skolan, där de flesta har vänner att umgås med. Vart fjärde barn önskar dock att det var färre prov och läxförhör. Flickor lägger mer tid än pojkar på läxläsning. Sju av tio flickor läser läxor tre timmar eller mer varje vecka.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Insamlingsmetod i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden. Experiment och metodval Rapport 2022-02-01
Bortfallsmönster i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2010–2017 Rapport 2019-04-12
Barns upplevelser av skolan Rapport 2012-12-07
Barns sociala relationer Rapport 2011-01-13
Barns fritid Rapport 2009-01-29

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/le0106