Till innehåll på sidan

Socialt skydd

Undersökningar om Socialt skydd

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering (ESSPROS)

Statistiken visar bland annat totala utgifter för det sociala skyddet samt totala inkomster för dess finansiering. Totala utgifter, totala inkomster och utgifter per funktion visas även i förhållande till BNP. Jämförelser med länder i Europa finns också.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Hushåll Offentlig ekonomi Socialt skydd