Till innehåll på sidan

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering (ESSPROS)

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar bland annat totala utgifter för det sociala skyddet samt totala inkomster för dess finansiering. Totala utgifter, totala inkomster och utgifter per funktion visas även i förhållande till BNP. Jämförelser med länder i Europa finns också.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Utgifter för socialt skydd minskade som andel av BNP

2023-03-31

Utgifterna för det sociala skyddet som andel av BNP minskade från 29,4 procent år 2020 till 28,0 procent år 2021. I löpande priser ökade utgifterna för socialt skydd under samma period och detsamma gäller BNP. I det sociala skyddet ingår ersättningar som exempelvis pensioner och arbetslöshetsersättning samt förmåner som sjukvård, barnomsorg och boende för asylsökande.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nr0110