Till innehåll på sidan

Studiedeltagande

Undersökningar om Studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Statistiken visar deltagandet i utbildning för personer i åldrarna 16–74 år och de studerandes arbetsmarknadsstatus, utbildningsnivå och förekomst av studiestöd efter ålder, kön och region.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Studiedeltagande