Till innehåll på sidan

Yrkesfiske

Undersökningar om Yrkesfiske

Det yrkesmässiga fisket i havet

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Statistiken visar fångstmängder per havsområden, ilandförda kvantiteter och deras försäljningsvärden i första handelsledet per månad och år. Statistiken visar även antal fartyg och fartygskapacitet per år.

Fiske, Hav, Yrkesfiske

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Statistiken visar fångstkvantiteter och fångstvärden uppdelat på Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och övriga inlandsvatten.

Fiske, Sjöar, Yrkesfiske