Till innehåll på sidan

Fiske

Undersökningar om Fiske

Det yrkesmässiga fisket i havet

Statistiken visar fångstmängder per havsområden, ilandförda kvantiteter och deras försäljningsvärden i första handelsledet per månad och år. Statistiken visar även antal fartyg och fartygskapacitet per år.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Fiske Hav Yrkesfiske

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Statistiken visar fångstkvantiteter och fångstvärden uppdelat på Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och övriga inlandsvatten.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Fiske Sjöar Yrkesfiske

Fritidsfiske

Statistiken beskriver bland annat antal fritidsfiskare, antal fiskedagar och fångster uppdelat på fiske i kust och hav respektive i sjöar och vattendrag samt den ekonomiska omfattningen av fritidsfisket.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Fiske

Vattenbruk

Vattenbruksstatistiken beskriver bland annat produktion av fisk för konsumtion (matfisk, matkräftor och blötdjur) samt produktion av fisk för utsättning (sättfisk och sättkräftor).

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Fiske Livsmedel