Till innehåll på sidan

Fiske

Undersökningar om Fiske

Det yrkesmässiga fisket i havet

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Statistiken visar fångstmängder per havsområden, ilandförda kvantiteter och deras försäljningsvärden i första handelsledet per månad och år. Statistiken visar även antal fartyg och fartygskapacitet per år.

Fiske, Hav, Yrkesfiske

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Statistiken visar fångstkvantiteter och fångstvärden uppdelat på Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och övriga inlandsvatten.

Fiske, Sjöar, Yrkesfiske

Fritidsfiske i Sverige

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Statistiken beskriver bland annat antal fritidsfiskare, antal fiskedagar och fångster uppdelat på fiske i kust och hav respektive i sjöar och vattendrag samt den ekonomiska omfattningen av fritidsfisket.

Fiske

Vattenbruk

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat produktion av matfisk, matkräftor och musslor efter odlad art och produktion av regnbåge till konsumtion per län.

Fiske, Livsmedel