Till innehåll på sidan

Befolkning, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
Befolkning (BISOS A) 1851–1910  
Befolkningsutvecklingen under 250 år (pdf) 1749–1998  
Demografiska databasen "Tabellverket på nätet" (Umeå universitet) 1700–1900‑tal  
Dödsorsaker (SOS) 1911–1996  
Folkmängd (SOS) 1967–1990  
Folk- och bostadsräkningar (SOS) 1910–1990  
Folkmängd 31 dec. 1950–1975 i län, kommuner och församlingar (SOS) 1950–1975  
Folkmängden i socknar och städer, (tabell 7) (pdf) 1805–1880  
Folkmängden inom administrativa områden (SOS) 1910–1961  
Folkräkningar i Befolkning (BISOS A) 1860, 1870, 1880, 1890, 1900 1860–1900  
Grunddrag af Sveriges befolkningsstatistik (pdf) 1748–1875  
Om nativitetens och mortalitetens förhållanden 1811–1850  
Livslängdstabeller för årtiondet 1901-1910 och 1941-1950 (SOS) 1901-10, 1941-50 Libris
Livslängdstabeller för årtiondet 1951/60 och 1971/80 (SOS) 1951-60, 1971-80 Libris
Urval ur Statistiska meddelanden Serie B/Be (SOS) 1963–1990  
Ut- och invandring (SOS) 1911–1938  

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Befallningshavandes femårsberättelse (föregångare till BISOS H) 1817–1855  
Historia.se 1570–  
Historisk statistik för Sverige. Del 1 Befolkning 1720–1970 (pdf) 1720–1970  
Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser (BISOS H) 1856–1905  
Statistisk tidskrift 1860–1913  
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–