Till innehåll på sidan

Kort analys

Kvinnor tar över på statliga jobb

Senast uppdaterad: 2019-11-06

I början av 2000-talet var ungefär sex av tio högutbildade på statliga jobb män. Nu är bilden nästan den omvända, snart är nära sex av tio kvinnor. Över 100 statliga myndigheter ligger över den gränsen.

Mellan 2008 och 2017 var drygt 60 procent av de sökande till utbildningar på högskolenivå kvinnor. En snedrekrytering av andelen män och kvinnor till högre utbildning påverkar på sikt arbetsplatsers könsfördelning.

Vi har undersökt könsfördelningen i den statliga sektorn som, tillsammans med landstinget, har den allra högsta andelen förvärvsarbetande som är högutbildade. Som högutbildade räknas här människor med minst tre års utbildning på högskola eller universitet.

Gränsen för jämställd fördelning vid 40/60

När det talas om jämställdhet mellan könen brukar en fördelning på 40/60 ses som jämställd. I början av 2000-talet var den statliga sektorn nästan en mansdominerad arbetsplats. Nära sex av tio högutbildade förvärvsarbetande var män. 17 år senare har andelen män bland de högutbildade sjunkit till strax över 43 procent. Bland alla förvärvsarbetande inom den statliga sektorn, oavsett utbildningsnivå, är 52 procent kvinnor. Inom näringslivet är fördelningen 64 procent män och 36 procent kvinnor. Bland de högutbildade i näringslivet är 45 procent kvinnor.

Omvandlingen från en övervikt män till en övervikt kvinnor på statliga jobb går väldigt snabbt. Andelen högutbildade kvinnor ökar med drygt 0,8 procentenheter per år medan ökningen i näringslivet är 0,5 procentenheter per år.

Fler högutbildade kvinnor även i näringslivet

Under den här tidsperioden ses även en betydande ökning av högutbildade kvinnor anställda i privata aktiebolag. Generellt kan det förklaras med att allt fler personer i samhället nu är högutbildade.

Andel högutbildade kvinnor i staten och i aktiebolag som inte är offentligt ägda, 2000–2017. Procent.

År200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Staten424443454548495051515253535455555656
Aktiebolag i näringslivet363636373839394041414243434444454545

Källa

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB.

Anmärkning till diagrammet: Ur staten är statliga affärsverk exkluderade. Näringslivet består av aktiebolagen, utom offentligt ägda aktiebolag.


Ökningen av andelen högutbildade kvinnor i staten under 2000-talet har satt sina avtryck i könsfördelningen i olika åldersgrupper. Det ses en tydlig skillnad mellan yngre och äldre. För personer 45 år och yngre är staten på väg att inte längre vara en jämställd arbetsgivare i ett könsperspektiv. I nästan alla årskullar födda 1976 och senare är minst 60 procent av de högutbildade statligt anställda kvinnor. På traditionella mansdominerade myndigheter, som Försvarsmakten och Polisen, är andelen kvinnor ännu högre bland de riktigt unga och högutbildade.

Manlig övervikt bland de äldre

Bland de äldsta högutbildade är männen fortfarande fler än kvinnorna, men det är bara i den ganska lilla gruppen 65-plussare som andelen män överstiger 60 procent.

Skillnaderna mellan statliga myndigheter är ganska stora, men av 215 statliga myndigheter hade 118 minst 60 procent kvinnor bland sina högutbildade anställda. Var femte hade minst 70 procent kvinnor.

Åtta av tio kvinnor på flera myndigheter

Av de relativt stora myndigheterna ligger Försäkringskassan, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg högt. Där är nästan åtta av tio högutbildade kvinnor. Noterbart är att på Diskrimineringsombudsmannen är 76 procent av de högutbildade kvinnor och på Regeringskansliet 59 procent.

De myndigheter som sticker ut åt andra hållet är betydligt färre. 20 av de 215 myndigheterna har över 60 procent män bland de högutbildade. Här finns bland annat Kungliga tekniska högskolan och Försvarets radioanstalt. Försvarsmakten är lite i en klass för sig, med 84 procent män.

I gruppen myndigheter där könsfördelningen bland högutbildade ligger mycket nära 50/50 finns bland annat Ekobrottsmyndigheten, Konkurrensverket och några universitet. Statistikmyndigheten SCB har 54 procent kvinnor bland sina högutbildade anställda.

Lista med könsfördelning myndighet för myndighet

Andelen kvinnor bland högutbildade i staten 2010 och 2017, per åldersgrupp. Procent.

232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667
Staten 2000605553535250525152514746464547434241394240384039393838393738373737373737383637343331332716
Staten 2017706462656361615860606061606162636259615959596058575555545251525253525150484947464847444544
Polisen 2017878177757069686662636552605762585158565253535752585352565459546941555945475055343839534450
Försvaret 2017332840263134213227293233313434342833272925272225191315121015151513128888811148121110

Källa

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB.

På den liggande x-axeln visas ålder.

Fler kvinnor är chefer

Staten är en av de sektorer (liksom landsting och kommuner) som har en högre andel kvinnor än män bland sina chefer. Nästan 54 procent av cheferna 2017 var kvinnor. Motsvarande andel för näringslivet, räknat som ej offentligt ägda aktiebolag, är 29 procent kvinnor.

Morgondagens chefer rekryteras ofta internt, det vill säga de plockas ifrån organisationens egen personalstyrka. Om arbetsplatserna inte är jämställda i ett könsperspektiv, finns det en risk att chefskollektivet inte heller blir det. För staten är 58 procent av de nyrekryterade cheferna kvinnor. För tio år sedan var motsvarande andel 43 procent kvinnor.

Män går i högre grad till näringslivet

En analys av utflödet av anställda mellan åren 2016–2017 visar att det var ungefär lika vanligt att högutbildade män slutade på ett statligt jobb som att högutbildade kvinnor gjorde det. Tre av fyra män som bytte jobb gick då till näringslivet, jämfört med tre av fem kvinnor. Resten gick till kommun- och landstingssektorn.

Fakta: Uppgifterna gäller november varje år

Statistiken bygger på individuppgifter från Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Under ett kalender år kan fler personer ha jobbat på myndigheterna, men RAMS mäter novembers månads arbetsmarknadssituation genom att avgränsa vilka som är förvärvsarbetande.

I artikeln studeras de individer som har en treårig eller längre eftergymnasial utbildning. Notera att för Polismyndigheten ingår inte yrkesgruppen patrullerande poliser bland de högutbildade.

Text- och innehållsansvariga