Till innehåll på sidan

DeSO i Statistikdatabasen

Här hittar du länkar till samtliga tabeller i Statistikdatabasen som avser demografiska statistikområden (DeSO) samt information om hur du kan tillgodogöra dig statistiken.

DeSO är en rikstäckande indelning som följer läns- och kommungränserna och som delar in Sverige i 5 984 områden. DeSO låter dig se hur det ser ut där du bor – den småskaliga geografiska indelningen gör att du får en detaljerad bild av till exempel:

  • hur många av de som bor i området är 80 år eller äldre
  • hur hög andel av dem som bor i området som har en eftergymnasial utbildning
  • vilken den vanligaste boendeformen är.

DeSO har inga namn utan endast en kod. Det är den koden du behöver känna till för att kunna använda statistiken.

Mer information om hur DeSO och dess koder är uppbyggda med mera hittar du om du följer länken.

Information om DeSO

Tabeller med indelningen DeSO i Statistikdatabasen

Befolkningens utbildning

Befolkningsstatistik

Bostadsbestånd

Fordonsstatistik

Hushållens ekonomi

Hushållens boende

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Hur hittar jag DeSO-koderna?

Eftersom DeSO:n inte benämns på något annat sätt än sin kod behöver du hitta koden för det område du vill ha statistik om. Ett bra sätt att hitta koden är att se områdenas gränser på en karta. Då kan du till exempel hitta koden genom att klicka på det område du är intresserad av. Det finns ett par sätt att få gränserna att synas på en karta.

Använd DeSO med GIS-verktyg

Du kan använda ett GIS-verktyg. Här hittar du digitala gränser för nedladdning.

Öppna geodata för DeSO – Demografiska statistikområden

Det finns flera olika GIS-verktyg på marknaden, och några av dem är fritt tillgängliga. SCB är inte ansvariga för något GIS-verktyg och kan inte heller svara på frågor eller ge support kring dessa.

Använd SCB:s informationspanel för DeSO

Om du inte har tillgång till ett GIS-verktyg kan du använda SCB:s informationspanel för att se var gränserna går för ett enskilt DeSO. Informationspanelen fungerar bäst i exempelvis Microsoft Edge, Gooogle Chrome eller Mozilla Firefox.

SCB informationspanel - Regionala indelningar RegSO DeSO

Bild RegSO DeSO karta

Vet du redan var ditt område ligger kan du direkt zooma och dra i kartan för att hitta området du är intresserad av. Observera att endast de områden som är synliga i kartan är valbara i rullistorna till vänster.

Om du vill se vilka DeSO som finns i din kommun börja med att välja län och sedan kommun inom länet i rullistorna. När du väljer ett enskilt DeSO zoomar kartan in mot området. Val du gör i rullistorna slår även igenom i statistiken som visas till höger i informationspanelen. 

Bild RegSO DeSO karta

Jag kan en DeSO-kod men vet inte var området ligger. Hur tar jag reda på det?

Om du redan vet koden för ett DeSO kan du direkt skriva in den under välj DeSO längst ner bland rullistorna så zoomar kartan dit. Det kan ta en stund att ladda in alla områden. Klickar du sedan på området kommer det upp en informationsruta där du hittar information om var området ligger. 

Bild: RegSO DeSO karta

Använd SCB:s kartsök

SCB:s kartsök kan du fortsatt använda för att titta på de regionala indelningarna och ett antal utvalda variabler.

SCB:s kartsök