Till innehåll på sidan

DeSO-tabellerna i Statistikdatabasen – information och instruktioner

Här hittar du länkar till samtliga tabeller i Statistikdatabasen som avser demografiska statistikområden (DeSO) samt information om hur du kan tillgodogöra dig statistiken.

DeSO är en rikstäckande indelning som följer läns- och kommungränserna och som delar in Sverige i 5 984 områden. DeSO låter dig se hur det ser ut där du bor – den småskaliga geografiska indelningen gör att du får en detaljerad bild av till exempel:

  • hur många av de som bor i området är 80 år eller äldre
  • hur hög andel av dem som bor i området som har en eftergymnasial utbildning
  • vilken den vanligaste boendeformen är.

DeSO har inga namn utan endast en kod. Det är den koden du behöver känna till för att kunna använda statistiken.

Mer information om hur DeSO och dess koder är uppbyggda med mera hittar du om du följer länken.

Information om DeSO

Tabeller med indelningen DeSO i Statistikdatabasen

Befolkningens utbildning

Befolkningsstatistik

Bostadsbestånd

Hushållens ekonomi

Hushållens boende

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Hur hittar jag DeSO-koderna?

Eftersom DeSO:n inte benämns på något annat sätt än sin kod behöver du hitta koden för det område du vill ha statistik om. Ett bra sätt att hitta koden är att se områdenas gränser på en karta. Då kan du till exempel hitta koden genom att klicka på det område du är intresserad av. Det finns ett par sätt att få gränserna att synas på en karta.

Använd DeSO med GIS-verktyg

Du kan använda ett GIS-verktyg. Här hittar du digitala gränser för nedladdning.

Öppna geodata för DeSO – Demografiska statistikområden

Det finns flera olika GIS-verktyg på marknaden, och några av dem är fritt tillgängliga. SCB är inte ansvariga för något GIS-verktyg och kan inte heller svara på frågor eller ge support kring dessa.

Använd SCB:s kartsök

Om du inte har tillgång till ett GIS-verktyg kan du använda SCB:s kartsök för att se var gränserna går för ett enskilt DeSO.

SCB:s kartsök

Bild på SCB:s kartsök

När du ser kartan klickar du i DeSO i lagerlistan till höger. Då syns alla DeSO-gränser på kartan. Sedan zoomar du in kartan till den plats du är intresserad av. Klicka i kartan, så visas det aktuella DeSO:t tillsammans med en ruta där du högst upp ser koden. I rutan finns även lite statistik över det markerade området.

Bild på SCB:s kartsök

När du har hittat koden för ditt önskade område kan du via länkarna ovan komma till Statistikdatabasen och där kan du använda koden för att få mer statistik för önskat område.

Jag kan en DeSO-kod men vet inte var området ligger. Hur tar jag reda på det?

Bild på SCB:s kartsök

Om du vet vilken kod ett DeSO har, men du inte vet var det ligger, kan du använda SCB:s kartsök.

SCB:s kartsök

När du kommit in i visningstjänsten klickar du på DeSO-fliken i sökfunktionen längst upp till vänster. Du skriver sedan in din DeSO-kod i fältet ”DeSOkod” och klickar på knappen Sök. Kartan zoomas då in och visar ditt önskade DeSO.