Till innehåll på sidan

Öppna geodata för DeSO – Demografiska statistikområden

DeSO – Demografiska statistikområden är en rikstäckande indelning som följer läns- och kommungränserna. Digitala gränser finns tillgängliga som öppna geodata.

DeSO kommer att vara stabil och inte ändras över tid, men det finns en möjlighet att dela områden i framtiden om de blir för stora befolkningsmässigt. Om någon förändring sker i läns- eller kommunindelningen kommer gränserna till DeSO att följa efter.

Så får du använda SCB:s öppna geodata

Ladda ned GIS-skikt med DeSO

2020-02, Vid en översyn av DeSO gränserna där olika upprättningar gjorts har även några områden förändrats. Gäller Karlskoga kommun där 1883A0010 och 1883A0020 utgått och slagits ihop till ett nytt område 1883A0030

Indelningen DeSO finns tillgänglig i referenssystem Sweref 99 TM. Formatet är Geopackage som kan öppnas med de vanligaste GIS-programmen.

Digitala DeSO gränser
Geopackage (zip fil)

Mer information om DeSO – Demografiska statistikområden