Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 198 resultat.

 1. Revideringar av NR0103.pdf

 2. Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

  Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

 3. BNP steg med 0,9 procent jämfört med tredje kvartalet 2017

  Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,9 procent fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med tredje kvartalet. Det var främst exporten som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2016 steg BNP med 3,3 procen...

 4. Forskning och utveckling ökar i Sverige

  Utgifterna för forskning och utveckling ökade i Sverige under 2019, och FoU-intensiteten var den högsta på över tio år.

 5. BNP steg med 0,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016

  Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,4 procent första kvartalet, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2016. Det var främst fasta bruttoinvesteringar och export av varor som bidrog till uppgången. Däremot minskade export av tjänster. ...

 6. BNP steg med 1,3 procent jämfört med första kvartalet 2017

  Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,3 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet. Det var främst export och fasta bruttoinvesteringar som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 20...

 7. BNP steg med 1,7 procent jämfört med första kvartalet 2017

  Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,7 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet. Det var främst fasta bruttoinvesteringar och hushållskonsumtion som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra ...

 8. Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar kvartal 2016

 9. BNP steg med 0,8 procent jämfört med andra kvartalet 2017

  Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,8 procent tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med andra kvartalet. Det var främst fasta bruttoinvesteringar som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med tredje kvartalet 2016 steg BN...

 10. BNP steg med 0,7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017

  Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,7 procent första kvartalet, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2017. Det var främst fasta bruttoinvesteringar som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet 2017 s...

Visa