Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 2 214 resultat.

 1. Statistisk årsbok för Sverige 1914–2014

  1914 började Statistisk årsbok publiceras som kom att symbolisera summan av statistisk informa­tion i Sverige. Den gavs ut i 100 år och 2014 kom den sista utgåvan.

 2. Allmän månadsstatistik 1963-1984

  Huvuddata från den svenska produktionen av korttidsstatistik inom en rad olika ämnesområden. Ett månadskomplement till Statistisk Årsbok.

 3. Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok

  Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok är nu nedlagd. Den har publicerats åren 1980–2010, samt 2012. Statistiken i årsboken har publicerats även i andra former, som till exempel databaser, statistiska meddelanden eller rapporter. Statistikkällor och konta...

 4. Bromma flygplats och flygets barndom i statistiken

  När vi diskuterar hur pandemi och ändrade resvanor påverkar det framtida behovet av flygplatser, och kanske framför allt Bromma flygplats, kan det vara intressant att återvända till statistiken om flygets barndom i Sverige.

 5. Jord- och skogsbruk, fiske, utvalda källor för historisk statistik

  Utvalda publikationer inom ämnet.

 6. Bilens århundrade

  En stor del av svenskarnas välståndsökning efter kriget lades på att skaffa familjen en bil. 1950 fanns 250 000 bilar i Sverige och 1959 hade antalet fyrdubblats till över 1 miljon. Med fler semesterdagar blev bilsemestern på 50-talet fritidsaktivitet för...

 7. Sveriges officiella statistik i sammandrag 1870–1913

  Sveriges officiella statistik i sammandrag för 1870 utgavs, som en rapport av Statistiska centralbyrån 1870, och för åren 1871–1913 ingick denna, som första nummer i årsvolymen av Statistisk tidskrift.

 8. Hälso- och sjukvård, utvalda källor för historisk statistik

  Utvalda publikationer inom ämnet.

 9. Utbildning och forskning, utvalda källor för historisk statistik

  Utvalda publikationer inom ämnet.

 10. Lämna uppgifter - Studieförbunden

  SCB samlar in uppgifterna på uppdrag av Folkbildningsrådet (FBR). Deltagandet i undersökningen är frivilligt.

Visa