Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2009 – inkl. Tema: Ungdomsarbetslöshet

Serie:
AM11 - Arbetskraftsundersökningarna. Kvartal
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2009-am11sm0902_pdf
ISSN:
1654-2843 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2009-05-07
Förfrågningar:

Elisabet Andersson

010-479 46 45

elisabet.andersson@scb.se