Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2012 – Tema: Hur mycket jobbar vi i Sverige?

Den 14 februari 2013 uppdaterade AKU alla tabellpaket och tidsserier på webbplatsen. Publikationer som avser AKU under perioden 2010-2012 och har publicerats innan den 14 februari 2013 har dock inte uppdaterats.
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-am110sm1203_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2012-09-18
Förfrågningar:

Krister Näsén

010-479 49 08

krister.nasen@scb.se