Till innehåll på sidan

Flödestabeller AKU (paket 2), 15–74 år enligt internationell definition

Personer i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) intervjuas en gång per kvartal under en tvåårsperiod. 7/8 av urvalet i AKU vid ett tillfälle, exempelvis kvartal 3 2011, återkommer vid kvartal 4 2011. Genom att utnyttja denna egenskap i upplägget av undersökningen kan man beräkna flödena (bruttoströmmar) mellan två varandra följande kvartal (t.ex. mellan olika arbetskraftsstatus). SCB:s bakgrundsfakta 2005:4 "Flödesstatistik från AKU" har legat till grund för framtagandet av flödestabellerna.

Tabellpaketet har tagits fram för att komplettera AKU:s flödestabeller (paket 1). Bakgrunden är för det första att redovisa andra typer av flöden: sysselsatta delas här upp i huruvida de var i arbete under referensveckan respektive frånvarande hela veckan. För det andra möjliggör en utökning av AKU:s urval finare indelning av flödesstatistiken. Här redovisas indelning i kön, ålder, utbildningsnivå samt in-/utrikesfödda. Skattningarna är för AKU:s flödestabeller säkrare i och med publiceringen av flödena mellan första och andra kvartalet 2010.

Flödestabeller, kvartal 4, 2022 (xls)

Flödestabeller, kvartal 3, 2022 (xls)

Flödestabeller, kvartal 2, 2022 (xls)

Flödestabeller, kvartal 1, 2022 (xls)

Flödestabeller, kvartal 4, 2021 (xls)

Flödestabeller, kvartal 3, 2021 (xls)

Flödestabeller, kvartal 2, 2021 (xls)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se