Till innehåll på sidan

Sysselsättningsgrad

Procent av befolkningen, 15-74 år, säsongrensade och utjämnade värden

Tidsserie över sysselsättningsgrad, 15-74 år

Från och med april 2005 till och med december 2020 baseras diagrammet på länkade data (justerad för tidsseriebrott).

Definitioner och förklaringar

Sysselsättningsgraden anger andelen sysselsatta personer av befolkningen i åldern 15–74 år. En sysselsatt person är en person som under en viss vecka (referensveckan) utfört något arbete i minst en timme som anställd, egen företagare eller medhjälpare i företag tillhörande en familjemedlem. Personer som inte har utfört något arbete enligt ovan, men som hade anställning eller arbete som de var tillfälligt frånvarande från under hela referensveckan (på grund av exempelvis semester eller sjukdom) räknas också som sysselsatta.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-16

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se