Till innehåll på sidan

Befolkning efter utbildningsinriktning SUN 2000, typ av migrant och kön

Samtliga i åldern 20–64 år den 31 december 2019

UtbildningsinriktningKönTotaltTyp av migrant
   Ingen migrationSenaste migration före 2010Antal migrationer åren 2010-2019
     123+
Totalt
Båda könen
5 858 492 4 169 157 924 082 705 954 51 945 7 354
 
Kvinnor
2 864 294 2 032 387 476 435 327 746 24 397 3 329
 
Män
2 994 198 2 136 770 447 647 378 208 27 548 4 025
Allmän utbildning
Båda könen
1 141 907 697 702 232 044 199 866 10 709 1 586
 
Kvinnor
520 837 309 116 114 033 92 187 4 810 691
 
Män
621 070 388 586 118 011 107 679 5 899 895
Pedagogik och lärarutbildning
Båda könen
371 212 291 392 52 374 25 155 2 056 235
 
Kvinnor
287 371 225 930 40 421 19 315 1 532 173
 
Män
83 841 65 462 11 953 5 840 524 62
Humaniora och konst
Båda könen
321 561 237 287 46 098 33 004 4 628 544
 
Kvinnor
192 925 141 763 27 609 20 388 2 825 340
 
Män
128 636 95 524 18 489 12 616 1 803 204
Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration
Båda könen
980 149 736 031 144 541 87 901 10 447 1 229
 
Kvinnor
598 282 453 552 88 375 49 805 5 840 710
 
Män
381 867 282 479 56 166 38 096 4 607 519
Naturvetenskap, matematik och data
Båda könen
209 385 129 382 37 846 38 709 2 828 620
 
Kvinnor
82 717 51 204 15 127 15 167 1 004 215
 
Män
126 668 78 178 22 719 23 542 1 824 405
Teknik och tillverkning
Båda könen
1 271 795 1 019 586 160 581 80 442 10 015 1 171
 
Kvinnor
179 253 130 171 29 096 17 787 1 960 239
 
Män
1 092 542 889 415 131 485 62 655 8 055 932
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
Båda könen
110 937 95 047 8 939 6 320 568 63
 
Kvinnor
49 879 42 895 4 007 2 608 335 34
 
Män
61 058 52 152 4 932 3 712 233 29
Hälso- och sjukvård samt social omsorg
Båda könen
788 589 596 789 135 017 51 084 5 155 544
 
Kvinnor
641 781 496 723 106 881 34 146 3 664 367
 
Män
146 808 100 066 28 136 16 938 1 491 177
Tjänster
Båda könen
369 575 292 756 50 651 23 207 2 635 326
 
Kvinnor
188 430 152 583 24 617 9 894 1 205 131
 
Män
181 145 140 173 26 034 13 313 1 430 195
Okänd
Båda könen
293 382 73 185 55 991 160 266 2 904 1 036
 
Kvinnor
122 819 28 450 26 269 66 449 1 222 429
 
Män
170 563 44 735 29 722 93 817 1 682 607

Kommentarer

Med migration menas in- och utvandring. För att en migration ska räknas ska personen ha bott minst ett år utomlands efter en utvandring och ett år i Sverige efter en invandring.

I den nedladdningsbara Excelfilen är statistiken även uppdelad i inrikes och utrikes födda.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inrikes och utrikes födda)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-07

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se