Till innehåll på sidan

Befolkning efter utbildningsnivå, typ av migrant och kön

Samtliga i åldern 20–64 år den 31 december 2019

UtbildningsnivåKönTotaltTyp av migrant
   Ingen migration Senaste migration före 2010 Antal migrationer åren 2010-2019
   123+
Totalt
Båda könen
5 858 492 4 169 157 924 082 705 954 51 945 7 354
 
Kvinnor
2 864 294 2 032 387 476 435 327 746 24 397 3 329
 
Män
2 994 198 2 136 770 447 647 378 208 27 548 4 025
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år
Båda könen
155 200 10 565 65 828 77 325 1 197 285
 
Kvinnor
80 269 3 608 38 002 37 951 566 142
 
Män
74 931 6 957 27 826 39 374 631 143
Förgymnasial utbildning 9 år
Båda könen
499 229 351 642 84 340 58 877 3 802 568
 
Kvinnor
190 831 128 721 35 987 24 588 1 318 217
 
Män
308 398 222 921 48 353 34 289 2 484 351
Gymnasial utbildning högst 2-årig
Båda könen
1 064 505 780 672 178 167 100 122 4 803 741
 
Kvinnor
458 121 329 497 84 497 42 142 1 741 244
 
Män
606 384 451 175 93 670 57 980 3 062 497
Gymnasial utbildning 3 år
Båda könen
1 522 831 1 252 030 189 231 68 940 11 507 1 123
 
Kvinnor
697 605 565 366 93 632 32 476 5 612 519
 
Män
825 226 686 664 95 599 36 464 5 895 604
Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år
Båda könen
931 667 682 183 138 023 101 768 8 594 1 099
 
Kvinnor
473 168 347 752 69 991 50 512 4 353 560
 
Män
458 499 334 431 68 032 51 256 4 241 539
Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre
Båda könen
1 451 972 1 031 929 233 857 164 855 18 754 2 577
 
Kvinnor
869 579 631 699 139 298 87 757 9 522 1 303
 
Män
582 393 400 230 94 559 77 098 9 232 1 274
Forskarutbildning
Båda könen
70 576 37 747 18 093 12 834 1 628 274
 
Kvinnor
30 762 16 744 7 949 5 362 611 96
 
Män
39 814 21 003 10 144 7 472 1 017 178
Uppgift saknas
Båda könen
162 512 22 389 16 543 121 233 1 660 687
 
Kvinnor
63 959 9 000 7 079 46 958 674 248
 
Män
98 553 13 389 9 464 74 275 986 439

Kommentarer

Med migration menas in- och utvandring. För att en migration ska räknas ska personen ha bott minst ett år utomlands efter en utvandring och ett år i Sverige efter en invandring.

I den nedladdningsbara Excelfilen är statistiken även uppdelad i Inrikes och utrikes födda.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inklusive inrikes och utrikes födda)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-07

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se