Till innehåll på sidan

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Nästa publicering: 2019-10-04

Statistiken visar hyror/avgifter och insatser för olika lägenhetstyper inom nyproduktionen i olika delar av landet. Dessutom finns uppgifter om antal outhyrda eller osålda lägenheter i nyproduktion fördelat på lägenhetstyper och upplåtelseformer per region.

Från och med 2018-10-04 publiceras en gemensam statistiknyhet för produkterna Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter och Hyror i bostadslägenheter. Statistiknyheten visas på den senare produktens produktssida:

Låg hyreshöjning i beståndet i år

Statistiknyheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2016

2017-10-04

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter år 2016 var 1 722 kr/kvm för riket som helhet jämfört med år 2015 då motsvarande belopp var 1 694 kr/kvm. Detta innebär att hyran i årets nyproducerade hyresbostäder är 1,7 procent högre i genomsnitt än föregående års nyproducerade hyresbostäder. Den procentuella ökningen är dock i år lägre än föregående år.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0404