Till innehåll på sidan

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-10-28

Statistiken visar hyror/avgifter och insatser för olika lägenhetstyper inom nyproduktionen i olika delar av landet. Dessutom finns uppgifter om antal outhyrda eller osålda lägenheter i nyproduktion fördelat på lägenhetstyper och upplåtelseformer per region.

Planerad publicering 2022-09-30 av Avgifter och hyror för nybyggda lägenheter med referenstid 2021 är flyttad till 2022-10-28.

Statistiknyheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2020

2021-10-01

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2020 var 1 868 kr/kvm för riket som helhet. Den siffran kan jämföras med 2019 då motsvarande belopp var 1 877 kr/kvm. Detta innebär att hyran i 2020 års nyproducerade hyresbostäder är en knapp halv procent lägre i genomsnitt, än föregående års nyproducerade hyresbostäder.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bo0404