Till innehåll på sidan

Priser för nyproducerade bostäder

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-12-15

Statistiken visar priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad som byggherren betalar för ett nybyggnadsprojekt uppdelad på flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Ett projekt kan innehålla en eller flera byggnader, till exempel garage, soprum med mera.

Planerad publicering 2022-11-18 är flyttad till 2022-12-19.

Statistiknyheter

Priserna för nyproducerade flerbostadshus är lägre än föregående år

2022-12-19

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var lägre 2021 jämfört med 2020 för flerbostadshus.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bo0201