Till innehåll på sidan

Priser för nyproducerade bostäder

Nästa publicering: 2018-11-23

Statistiken visar priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad som byggherren betalar för ett nybyggnadsprojekt uppdelad på flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Ett projekt kan innehålla en eller flera byggnader, till exempel garage, soprum med mera.

Statistiknyheter

Priser för nyproducerade bostäder 2016

2017-11-23

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var högre 2016 jämfört med 2015 för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Byggande. Priser för nyproducerade bostäder 2014 SM 2015-12-02
Byggande. Priser för nyproducerade bostäder 2013 SM 2014-11-25
Byggande. Priser för nyproducerade bostäder 2012 SM 2013-11-28
Byggande. Priser för nyproducerade bostäder 2011 SM 2012-12-14
Byggande. Priser för nyproducerade bostäder 2010 SM 2011-12-14
Byggande. Priser för nyproducerade bostäder 2009 SM 2010-12-15
Byggande. Priser för nyproducerade bostäder 2008 SM 2010-02-02
Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2007 SM 2009-06-23
Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2006 SM 2008-04-02
Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2006 (Korrigerad 2009-06-26) SM 2008-04-02
Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2005 SM 2007-01-31
Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2005 SM 2007-01-31
Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2004 SM 2005-12-20
Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2004 SM 2005-12-20
Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2003 SM 2004-12-15
Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2003 SM 2004-12-15
Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2002 SM 2003-11-26
Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2002 SM 2003-11-26
Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2001 SM 2002-10-30
Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2001 SM 2002-10-28

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0201