Till innehåll på sidan

Bruttotillförsel, kvartal 4 2013–2017, PJ

Tabellen visar bruttotillförseln av energi under kvartal 4 2013 t.o.m. kvartal 4 2017 uppdelat på energibärare.

  Kol, koks Bio-bränslen, torv, m.m. Råolja, olje-produkter Natur-gas Fjärr-värme (via värme-pumpar) Vatten-kraft, vind-kraft [1]

Kärnbränsle, kärnkraft [2],[3]

Netto-import av elenergi

Summa brutto-tillförsel

              Alt. 1 Alt. 2   Alt. 1 Alt. 2
2013
21,4 119,1 136,3 10,5 4,0 67,8 175,0 62,3 -7,9 526,1 413,5
2014
20,3 119,7 141,2 11,0 3,1 69,8 182,2 65,5 -11,9 535,4 418,6
2015
19,5 122,7 143,4 10,3 2,8 86,4 154,6 55,1 -18,7 521,1 421,6
2016
17,6 137,5 154,8 11,6 2,7 68,6 164,2 62,4 -4,6 552,4 450,6
2017
19,6 138,1 143,7 9,4 3,2 82,5 171,9 61,5 -15,9 552,6 442,2
Förändring i % mellan 16/17
11,2 0,4 -7,1 -18,4 17,0 20,3 4,7 -1,4 247,5 0,0 -1,9

1) Som bruttotillförsel av vattenkraft har angivits producerad elenergi i vattenkraftstationer
2) Alt 1: Som bruttotillförsel har angivits förbrukat kärnbränsle i kärnreaktorer
3) Alt 2: Som bruttotillförsel har angivits producerad elenergi i kärnkraftstationer

Mer om statistiken

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2018-04-09