Till innehåll på sidan

Slutlig användning för energiändamål kvartal 4 2013–2017, PJ

Tabellen visar den slutliga användningen av energi under kvartal 4 2013 t.o.m. kvartal 4 2017 inom sektorerna: Industri (SNI 05–33), Transport och Övrigt (bostäder service m.m.) samt en total. I tabellen visas även den procentuella förändringen mellan kvartal 4 2016 och kvartal 4 2017.

 Kol, koksBiobränslen, torv, m.m.[1]Olje-produkterGas-produkterFjärr-värmeSumma bränslen (inkl. fjärrvärme)El-energiSumma totaltIndex 1980=100
Industri (SNI 05–33)
                 
2013
11,9 49,9 10,1 6,5 6,2 84,6 45,3 130,0 117,0
2014
11,5 48,0 10,0 7,0 6,7 83,2 44,0 127,2 114,4
2015
11,2 49,3 9,4 6,2 6,2 82,4 44,1 126,5 113,8
2016
.. 49,7 .. 6,5 6,8 83,8 45,4 129,1 116,2
2017
11,5 47,9 9,9 6,5 6,7 82,6 46,3 128,9 116,0
Förändring i % mellan 16/17
.. -3,5 .. -0,2 -1,4 -1,4 2,1 -0,2  
Transport
                 
2013
0,0 8,0 79,1 0,6 - 87,7 2,8 90,6 134,0
2014
0,0 8,1 77,9 0,6 - 86,6 3,0 89,6 132,5
2015
0,0 12,5 79,3 0,4 - 92,2 3,0 95,2 140,9
2016
0,0 16,8 77,4 0,3 - 94,5 2,9 97,4 144,1
2017
0,0 19,4 75,8 0,1 - 95,4 2,8 98,2 145,2
Förändring i % mellan 16/17
.. 15,7 -2,1 .. - 0,9 -3,3 0,8  
Övrigt (bostäder, service m.m.)
                 
2013
0,0 .. 7,2 1,5 49,8 58,5 71,9 130,4 139,0
2014
0,0 .. 7,7 1,5 50,3 59,5 74,4 133,8 142,7
2015
0,0 .. 7,1 1,4 49,3 57,8 72,7 130,5 139,1
2016
0,0 .. .. .. 55,3 63,1 77,6 140,7 150,0
2017
0,0 .. 5,7 1,4 52,8 59,9 76,2 136,1 145,1
Förändring i % mellan 16/17
.. .. .. .. -4,6 -5,1 -1,8 -3,3  
Totalt
                 
2013
11,9 57,9 96,4 8,6 56,0 230,9 120,1 351,0 128,8
2014
11,5 56,1 95,6 9,0 57,0 229,3 121,3 350,6 128,6
2015
11,2 61,9 95,8 8,1 55,5 232,4 119,8 352,2 129,3
2016
.. 66,5 93,7 .. 62,1 241,4 125,9 367,2 134,8
2017
11,5 67,4 91,4 8,0 59,5 237,8 125,3 363,2 133,3
Förändring i % mellan 16/17
.. 1,3 -2,5 .. -4,2 -1,5 -0,4 -1,1  

1) Uppgift om vedanvändningen i bostäder, service m.m. redovisas endast årsvis.

Mer om statistiken

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2018-04-09