Till innehåll på sidan

Gaspriser och gasavtal

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-30

Statistiken visar vad hushåll och industrier i genomsnitt betalar per kalenderhalvår och förbrukarkategori för naturgas, inklusive nätdistribution, avgifter och skatter. Statistiken publiceras två gånger per år. Från och med år 2007 är priserna beräknade som genomsnittliga priser per halvår. Vidare redovisas byten av naturgasleverantör årsvis.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Ny redovisning av statistik om naturgas och el

Från och med juli 2021 redovisas all statistik som tidigare redovisats under sidorna "Priser på elenergi och på överföring av el", "Energipriser på naturgas och el", "Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten", "Omförhandling och byten av elavtal" samt "Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör" samlat under två sidor avseende el respektive naturgas. Det är dels den här sidan, dels sidan
Elpriser och elavtal.

Hitta på sidan

Om statistiken

Tabeller och diagram

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Äldre dokumentation: Energipriser på naturgas och el

Äldre dokumentation: Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten

Äldre dokumentation: Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Äldre dokumentation: Energipriser på naturgas och el

Äldre dokumentation: Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0302