Till innehåll på sidan

Tillförsel och användning/förbrukning av naturgas inkl. LNG, miljoner m3

  2018 2019 2020 2021 2021 K3 2022 K3
Import 1 062 1 108 1 337 1 431 313 212
Egen förbrukning 1 1 1 0 0 0
Statistisk differens 262 296 594 491 59 54
Summa användning/leveranser 799 811 741 939 254 157
Därav            
Utvinning av mineral och tillverkningsindustri (SNI 05-33) [2] 481 526 565 646 176 117
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri (SNI 10-12) 87 70 88 73 8 7
Kemisk industri, petroleum-, gummivaru-, plast- och plastvaruindustri (SNI 19-22) 205 261 281 351 116 70
Övrig industri inkl. ej branschfördelad industri 190 195 195 222 52 40
El- och värmeverk 178 138 26 140 51 1
Övriga näringar 103 119 120 118 23 34
Bostäder 37 28 31 34 3 5

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-12

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Jörgen Bromé

Telefon
010-479 45 33
E-post
jorgen.brome@scb.se