Till innehåll på sidan

Sparbarometern

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-02-16

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Statistiknyheter

Hushållen minskade sin nyupplåning – lägsta på åtta år

2022-11-17

Under det tredje kvartalet 2022 nettolånade hushållen 33 miljarder kronor, vilket var den lägsta nyupplåningen på åtta år. Samtidigt fortsatte hushållen att spara och det finansiella sparandet var det högsta som uppmätts för ett tredje kvartal. Trots detta sjönk den finansiella nettoförmögenheten, främst på grund av fallande börser och en fortsatt prisnedgång på bostadsrätter.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Filip Grundberg

Telefon
010-479 41 70
E-post
filip.grundberg@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm0105