Till innehåll på sidan

Sparbarometern

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-11-17

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Statistiknyheter

Sparbarometern, 2:a kvartalet 2022

2022-08-25

Hushållens finansiella nettoförmögenhet minskade med tio procent under andra kvartalet 2022 då både börs och värdet på bostadsrätter sjönk. Sparandet på bankkonto var samtidigt rekordhögt. Under kvartalet steg räntorna och tillväxttakten i hushållens lån föll 0,6 procentenheter till 6,3 procent efter en uppgång under 2020 och 2021.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Filip Grundberg

Telefon
010-479 41 70
E-post
filip.grundberg@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm0105