Till innehåll på sidan

Restaurangindex, kvartal 2 2018

Uppgång för restaurangförsäljningen under andra kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2018-09-10 9.30

Restaurangernas försäljningsvolym ökade med 1,0 procent under andra kvartalet 2018 jämfört med samma period föregående år. Den största uppgången hade trafiknära restauranger som ökade med 11,5 procent.

Majoriteten av restaurangkategorierna uppvisade en negativ utveckling av försäljningsvolymer under årets andra kvartal. Högst utfall hade trafiknära restauranger (11,5 procent), hotellens restauranger (10,0 procent) samt lunch- och kvällsrestauranger (1,5 procent). Svagast utveckling hade personalrestauranger (-10,9 procent), följt av kaféer och konditorier (-5,0). Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 4,2 procent under andra kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuellt kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent. Data till och med kvartal 2 2018
Namnlös

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. **Jämförelse mellan senaste 4-kvartalsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje kvartal. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB). 

Uppgång för trafiknära restauranger

Försäljningsvolymen för trafiknära restauranger ökade med 11,5 procent under andra kvartalet, vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Den kategori med svagast utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 10,9 procent.

Försäljningsutveckling kvartal 2
 Omsättning mkr,
inkl moms
 
Förändring 2017-2018
i procent
Kvartal 220172018VärdeVolym*
Total restaurangförsäljning 33 893 35 308 4,2 1,0
Hotellens restaurangförsäljning 3 318 3 767 13,5 10,0
Kaféer/Konditorier 2 293 2 246 ‑2,0 ‑5,0
Snabbmatsrestauranger 4 424 4 488 1,5 ‑1,7
Lunch- och kvällsrestauranger 15 662 16 405 4,7 1,5
Trafiknära restauranger 2 141 2 462 15,0 11,5
Nöjesrestauranger, pubar, barer 4 782 4 770 ‑0,3 ‑3,3
Personalrestauranger 1 274 1 171 ‑8,1 ‑10,9

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Den högsta utvecklingen hittills under 2018 har kategorierna trafiknära restauranger samt hotellens restaurangförsäljning haft. Utvecklingen i försäljningsvolym för dessa kategorier har varit 1,5 procent hittills i år. Personalrestauranger är den kategori som har den svagaste utvecklingen hittills under 2018, med -9,3 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, kvartal - kvartal 2
 Omsättning Förändring
2016-2017
Kvartal 1 - kvartal 2 201820172018VärdeVolym*
Total restaurangförsäljning 62 674 64 221 2,5 ‑0,9
Hotellens restaurangförsäljning 6 545 6 868 4,9 1,5
Kaféer/Konditorier 4 174 4 247 1,7 ‑1,5
Snabbmatsrestauranger 8 117 8 337 2,7 ‑0,6
Lunch- och kvällsrestauranger 28 599 29 573 3,4 0,1
Trafiknära restauranger 3 988 4 187 5,0 1,5
Nöjesrestauranger, pubar, barer 8 723 8 640 ‑0,9 ‑4,2
Personalrestauranger 2 528 2 370 ‑6,2 ‑9,3

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2017 till cirka 132,9 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2018. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 46,5 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 3,3 procent. 

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2018
Namnlös

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med aprils publicering har också det årliga urvalsbytet skett.

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger – Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier – Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat – Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger – Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger – Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer – Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger – Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2018-12-10 09:30

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se

Producent

Björn Arnek (Visita)

Telefon
08-762 74 15
E-post
b.arnek@visita.se