Till innehåll på sidan

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2015

Serie:
JO56 - Det yrkesmässiga fisket i sötvatten
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-jo56sm1601_pdf
ISSN:
1654-4129 (Online)
Statistikansvarig:
Havs- och vattenmyndigheten
Producent:
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-05-27
Förfrågningar:

Olle Funcke

olle.funcke@scb.se

Jonas Ericson

010-698 60 72

jonas.ericson@havochvatten.se