Till innehåll på sidan

Fritidsfisket i Sverige 2016

Serie:
JO57 - Fritidsfisket i Sverige
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo57sm1801_pdf
Statistikansvarig:
Havs- och vattenmyndigheten
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-01-26
Förfrågningar:

Håkan Carlstrand

010-698 62 40

hakan.carlstrand@havochvatten.se