Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014. Slutlig statistik

PDF:
Hela publikationen (2388kb)
Serie:
JO16 - Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-jo16sm1501_pdf
ISSN:
1654-4137 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-04-22
Förfrågningar:

Olle Funcke

olle.funcke@scb.se