Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter år 2021. Preliminär statistik för riket

Ogynnsamt väder sänkte årets spannmålsskörd

Statistiknyhet från SCB 2021-11-15 9.30

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 5 miljoner ton, vilket är 16 procent mindre än förra årets skörd. Totalskörden är 7 procent mindre än genomsnittet för de senaste fem åren, där 2018 med missväxt orsakad av torka är ett av åren. I år var det extrema regnväder under vår och höst samt torrt väder under sommarens tillväxtperiod som minskade skördenivåerna.

Kyla och regn försenade vårsådden och den torra och varma sommaren hämmade sen tillväxten av grödorna. När det blev dags för skörd började det regna igen, och en del av grödorna fick lämnas oskördade eftersom fälten var så blöta att de inte var farbara. Det har även rapporterats om översvämningar från en del håll i landet.

Arealerna med de högavkastande höstsådda grödorna var stora. Höstvetearealen var den största någonsin. Avkastningen per hektar av höstvete minskade däremot med 12 procent jämfört med förra året. För vårkorn och havre minskade hektarskördarna ännu mer, med 24 respektive 28 procent jämfört med i fjol.

Raps- och rybsskörden tangerar fjolårsnivån

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 341 200 ton, och är därmed i nivå med förra årets totalskörd. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, var på riksnivå 6 procent lägre än under 2020.

Totalskörden av ärter 20 procent mindre än i fjol

Den totala skörden av ärter beräknas till 58 200 ton, vilket är 20 procent mindre än både fjolårsskörden och femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till 44 900 ton, vilket är 23 procent mindre än förra årets totalskörd och 39 procent mindre än femårsgenomsnittet. Hektarskörden av åkerbönor blev 24 procent lägre än under 2020.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Den nu publicerade preliminära statistiken baseras på uppgifter från ett delurval av 1 108 gårdar. Säkrare resultat som bygger på uppgifter från hela urvalet, 4 434 gårdar, kommer att redovisas den 14 december. Då redovisas resultaten även på länsnivå och för jordbrukets åtta produktionsområden.

Uppgifter om höstsådda arealer år 2021 kommer att publiceras den 30 november.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se