Till innehåll på sidan

Företag och företagare i jordbruket

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar bland annat antal företag med åkermark och med jordbruksmark och areal åkermark och jordbruksmark efter brukningsform och företagskategori per län och produktionsområde.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret. Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2016 SM 2018-05-28
Jordbruksföretag och företagare 2016 SM 2017-05-04
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret. Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2010 och 2013 SM 2016-02-12
Jordbruksföretag och företagare år 2013 SM 2014-05-05
Jordbruksföretag och företagare 2010 SM 2011-05-10

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0106