Till innehåll på sidan

Fasta priser, utveckling i procent jämfört med föregående kvartal

  Total-
handel
(45-47)
Motor-
handeln
(45)
Parti-
handeln
(46)
Detalj-
handeln
(47)
2009K1 ‑2 ‑8 ‑4 6
2009K2 ‑8 ‑16 ‑8 ‑4
2009K3 ‑1 ‑8 ‑1 3
2009K4 ‑3 1 ‑2 ‑6
2010K1 0 ‑1 ‑1 2
2010K2 ‑1 2 ‑2 ‑1
2010K3 3 3 4 3
2010K4 1 4 ‑1 0
2011K1 5 12 0 7
2011K2 ‑2 ‑5 1 ‑4
2011K3 4 3 4 6
2011K4 ‑2 6 ‑2 ‑8
2012K1 3 4 0 5
2012K2 ‑3 ‑3 ‑1 ‑5
2012K3 2 ‑1 2 4
2012K4 ‑3 1 ‑5 ‑4
2013K1 2 0 1 5
2013K2 ‑3 ‑4 ‑2 ‑4
2013K3 2 ‑2 2 4
2013K4 ‑2 7 ‑3 ‑5
2014K1 2 2 1 5
2014K2 ‑2 ‑6 0 ‑2
2014K3 5 1 7 3
2014K4 ‑2 4 ‑3 ‑2
2015K1 3 0 2 7
2015K2 ‑3 ‑3 1 ‑8
2015K3 7 6 7 7
2015K4 ‑2 4 ‑6 0
2016K1 2 4 4 ‑2
2016K2 0 0 1 ‑2
2016K3 4 2 6 2
2016K4 ‑2 6 ‑6 ‑2
2017K1 3 7 2 3
2017K2 ‑1 ‑1 ‑1 0
2017K3 4 2 6 1
2017K4 ‑2 0 ‑5 0
2018K1 4 9 6 ‑1
2018K2 ‑1 ‑3 1 ‑1
2018K3 0 ‑7 4 ‑1
2018K4 ‑1 4 ‑5 1
2019K1 3 0 7 ‑1
2019K2 ‑2 ‑3 ‑2 0
2019K3 1 1 3 ‑1
2019K4 ‑2 2 ‑4 0
2020K1 1 3 ‑1 2
2020K2 ‑4 ‑10 ‑1 ‑6
2020K3 1 ‑5 3 1
2020K4 ‑3 3 ‑5 ‑2
2021K1 4 5 3 4

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-19

Har du frågor om statistiken?

Lo Mildh

Telefon
010-479 61 65
E-post
lo.mildh@scb.se