Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för byggnader, juli 2022

Byggkostnadsindex ökade med 1,4 procent i juli

Statistiknyhet från SCB 2022-08-15 8.00

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 1,4 procent i juli 2022 jämfört med juni 2022 (1,1 procent i juni). Jämfört med juli 2021 steg Byggkostnadsindex med 14,6 procent (14,4 procent i juni).

Kort information

  • Största förändringen i årstakt sedan juni 1980
  • Högre räntekostnader bidrog till att byggherrekostnaderna ökade med 6,2 procent jämfört med föregående månad
  • Fortsatt höga årsförändringar för elkraft och diesel
  • Fortsatt höga årsförändringar för armeringsstål och järn och stål inklusive armeringsstål
Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  Juli Juni 2022–
Juli 2022
Juli 2021–
Juli 2022
Entreprenörens kostnader (82 %) 135,7 0,4 13,1
Byggherrens kostnader (18 %) 141,4 6,2 21,9
BKI för byggnader totalt (100 %) 136,7 1,4 14,6

Utvecklingen den senaste månaden

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 1,4 procent mellan juni och juli 2022. Under motsvarande period 2021 ökade Byggkostnadsindex med 1,3 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 0,4 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 6,2 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Största ökningarna bland entreprenörernas kostnader stod kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft för med 3,3 procent. Detta berodde mestadels på att kostnaderna för elkraft steg med 10,7 procent (jämfört med april 2022, som är senast tillgängliga jämförelseuppgifter för elkraft). Omkostnaderna ökade med 0,5 procent, medan kostnaderna för löner och maskiner var oförändrade.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 0,2 procent. Alla kostnader inom byggmaterialgruppen ökade eller var oförändrade, förutom kostnaderna för trävaror, armeringsstål, järn och stål inklusive armeringsstål samt betongvaror som sjönk. Mest ökade kostnaderna för vitvaror, 4,5 procent.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Räntekostnaderna ökade med 17,8 procent. De övriga kostnaderna steg något eller var oförändrade.

Utvecklingen det senaste året

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 14,6 procent mellan juli 2021 och juli 2022. Det är den största förändringen i årstakt sedan juni 1980. Den främsta orsaken till ökningen under den senaste tolvmånadersperioden är högre byggmaterialkostnader, men även transporter, drivmedel och elkraft samt byggherrekostnader har haft stor påverkan.

Entreprenörernas kostnader steg med 13,1 procent, vilket bidrog med 10,8 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 21,9 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 3,8 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 30,8 procent mellan juli 2021 och juli 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja mest, 68,9 respektive 59,2 procent. Omkostnaderna och kostnaderna för maskiner steg med 5,7 respektive 5,3 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 2,3 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 20,7 procent mellan juli 2021 och juli 2022. Inom byggmaterialgruppen fortsatte årsförändringarna för armeringstål och järn och stål inklusive armeringsstål att vara höga, men de har minskat efter april 2022. Kostnaderna för armeringsstål och järn och stål inklusive armeringsstål steg med 50,7 respektive 35,6 procent mellan juli 2021 och juli 2022 Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också.

Utveckling för olika produktionsfaktorer juli 2021–juli 2022

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Diagram: Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, juli 2022
Varuslag Prisförändring i procent
  Juni 2022–
Juli 2022
Juli 2021–
Juli 2022
Armeringsstål ‑1,6 +50,7
Järn och stål* ‑0,7 +35,6
Övrigt byggmaterial** +1,5 +24,9
Golvmaterial +2,6 +23,2
Trävaror ‑1,7 +23,1
Elmateriel +0,6 +18,5
Betongvaror ‑0,1 +17,9
Snickerier +0,2 +15,6
Vitvaror +4,5 +12,7
VVS-material +0,3 +11,8
Material för målning 0,0 +7,3
S:a för byggmtrl +0,2 +20,7

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror juli 2021–juli 2022

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram: Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-09-15 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se