Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex (BKI)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-10-17

Indexet mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande. Inräknat är material av olika slag, som utrustning, löner, transporter med mera. Indexet tar inte hänsyn till marknadssituationen utan baseras på mätningar av en mängd varor och löner. Indextal beräknas för flerbostadshus, gruppbyggda småhus och jordbruksbyggnader, både totalt och för viktigare kostnadsslag.

Statistiknyheter

Byggkostnadsindex för byggnader, augusti 2022

2022-09-15

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent i augusti 2022 jämfört med juli 2022 (1,4 procent i juli). Jämfört med augusti 2021 steg Byggkostnadsindex med 13,8 procent (14,6 procent i juli).

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/pr0502