Till innehåll på sidan

Konjunkturbarometern Hushåll

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-27

Statistiken visar svenska hushålls syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation och om planerade inköp av kapitalvaror och sparande.

För den här statistiken ansvarar:
Konjunkturinstitutet (KI)

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Konjunkturinstitutet

Telefon
08-453 59 00
E-post
registrator@konj.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/pr0701