Till innehåll på sidan

Konjunkturbarometern Hushåll

Nästa publicering: 2018-03-27

Statistiken visar svenska hushålls syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation och om planerade inköp av kapitalvaror och sparande.

För den här statistiken ansvarar:
Konjunkturinstitutet (KI)

Konjunkturinstitutet (KI) logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Om undersökningen

Rapporter

Titel Typ Datum
Hushållens utgifter 1999–2001 Rapport 2003-07-15
Utgiftsbarometern 2001 Rapport 2003-01-31
Utgiftsbarometern 2000 Rapport 2002-05-06
Utgiftsbarometern 1996, preliminär rapport Rapport 1998-01-02
Utgiftsbarometern 1995 Rapport 1997-01-02
Hushållens utgifter 1992 Rapport 1994-01-03
Hushållens utgifter 1988 Rapport 1990-01-02
Hushållens utgifter 1985 Rapport 1987-01-02
Hushållsbudgetundersökningen 1978 Rapport 1980-01-02

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Konjunkturinstitutet

Telefon
08-453 59 00
E-post
registrator@konj.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/pr0701