Till innehåll på sidan

Konjunkturbarometern Hushåll

Nästa publicering: 2021-09-29

Statistiken visar svenska hushålls syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation och om planerade inköp av kapitalvaror och sparande.

För den här statistiken ansvarar:
Konjunkturinstitutet (KI)

Konjunkturinstitutet (KI) logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Konjunkturinstitutet

Telefon
08-453 59 00
E-post
registrator@konj.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/pr0701