Till innehåll på sidan

Analyser om utbildning och arbetsmarknad

Statistiken beskriver sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad, som till exempel utvecklingen av arbetskrafts- och utbildningsdeltagande. Rapporterna publiceras främst i rapportserien Temarapporter samt i serien Information om utbildning och arbetsmarknad.

Statistiknyheter

Bäst matchning för utbildade inom hälso- och sjukvården

2018-12-20

Åtta av tio anställda arbetar i ett yrke som i någon grad matchar utbildningen. Eftergymnasialt utbildade har i högre utsträckning än gymnasialt utbildade ett yrke som överensstämmer med utbildningen. Bäst är matchningen för utbildade inom hälso- och sjukvårdsområdet men den är även bra för flertalet lärarutbildningar.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Matchningen på arbetsmarknaden - sambandet mellan utbildning och yrke Rapport 2018-12-20
Tema: Vård och omsorgsutbildade – idag och i framtiden Rapport 2015-12-16
Tema: Arbetsmarknad Ingenjörerna Rapport 2013-03-11
Tema: Sysselsättningen 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas? Rapport 2012-06-27

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0521